השקעה בנוער הינה השקעה בעתיד היישובים והמועצה כולה ולפיכך המועצה תיתן מגוון של פתרונות ומסגרות חינוך ותרבות, שיתאימו לצעירים ולמתבגרים ויעזרו בעיצוב תרבות הפנאי שלהם. המועצה תספק פתרונות שכאלו הן לנוער שמוצא את מקומו במסגרת תנועות הנוער השונות והן לאלו המחפשים מסגרות שונות, תוך מתן פיתרונות לבעיות ההסעים הנגזרת מהפיזור הגדול של היישובים ברחבי המועצה.

שיתוף פעולה עם היישובים – החלטות לגבי פעולות ופתרונות לנוער ביישוב יינתנו לאחר התייעצות עם ועדות הנוער בכל יישוב והתאמתן לאופיו ולדגשים השונים הניתנים בכל יישוב לטיפול בנוער .

מדריכי נוער – בנוסף למד"בים שפועלים ביישובים במסגרת תנועת הנוער, יועסקו בכל יישוב גם מדריכי נוער במימון המועצה ובהנחייתה, שיתאמו את כל פעילות תרבות הפנאי של הנוער במושב.

מועדוני נוער – יושלמו תקנים של כלל מועדוני הנוער במושבים בהתאם לתוכנית השקעות שנתית שתקבל עדיפות ובנוסף המועצה תידרש לבקרה קבועה על תחזוקת ובטיחות המועדונים בדומה למתבצע בבתי הספר.

מוקדי תרבות ופנאי – כל בתי הספר במועצה, יונגשו לפעילות תרבות ופנאי בשעות שלאחר הלימודים, תוך מציאת פתרונות להסעים בשעות אלו.

מועדוני בילוי – ימצא פתרון להפעלת מועדונים לנוער בתחומי המועצה, בסופי השבוע, כך שתמנע נדידת הנוער למתחמים במרכז הארץ מחוסר באלטרנטיבה חלופית.