כדי למצות ולטייב את תוצרי ההשקעה הגדולה בחינוך, יש לשלב את כלל מרכיבי החינוך במועצה, הפורמליים והבלתי פורמליים, הגנים, בתי הספר ותנועות הנוער, תחת קורת גג אחת שתדאג לראיה מתכללת והוליסטית של כלל יעדי החינוך והתוכניות הנדרשות מכלל הגופים, החל מגיל הגן ועד למעבר הבוגרים למסגרות הצבאיות. תוך שימת דגש מיוחדת על הנושאים הבאים:

מעורבות חברתית – מימוש ערך המעורבות בכל שלבי הפעילות החינוכית במועצה, תוך עידוד שילובן של תוכניות כאלו בכל מוסדות החינוך ובתנועות הנוער, מתוך אמונה שמעורבות חברתית של צעירים ומתבגרים, תגרום להם להיות אזרחים פעילים ומעורבים בחיי הקהילה בחייהם הבוגרים.

ועדת חינוך – ועדה חיונית כגוף חי ופעיל, המאחד תחת גג אחד את נציגי המועצה, ההורים, הנהלות בתי הספר, לצורך קביעת מדיניות מנחה וקבלת מידע בזמן אמת, על קשיים, כשלים והצלחות.

מו"פ חקלאי – מימוש היתרון היחסי שיש למועצה, בהיותה גוף המאגד מושבים, לפתיחת מגמת מו"פ חקלאי במסגרת בית הספר התיכון.

תחזוקת מוסדות החינוך – גיבוש תוכנית השקעות רב שנתית מחייבת לטיוב מוסדות החינוך והתאמתם לצרכי הלימוד המתקדמים.

צרכים מיוחדים – התאמת כל מוסדות החינוך לקליטת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ולשילובם במערכות החינוך הרגילות.

מערך היסעים – מציאת פתרון למערך ההיסעים המפלה כיום בין יישובים מרוחקים וקרובים, הן בנושא שעות ההסעה והן בהקשר להעמסת עלויות ההסעה.