עם הגידול המשמעותי בשנים האחרונות בתוחלת החיים והתקדמות הרפואה שמאפשרת גם שיפור משמעותי באיכות החיים, גדל באופן משמעותי פלח האוכלוסייה במועצה שיצא לגמלאות אך נמצא עדיין בשיא כוחו ומרצו ומחפש תכנים כדי להרגיש משמעותי ומועיל. מעבר להיבטים הטיפוליים והשמירה על זכויותיהם, נדרש טיפול ממוקד וחשוב בארבעה תחומים מרכזיים שאינם מקבלים היום דגש מתאים או מספיק במועצה:

תרבות פנאי – תגובש מסגרת מותאמת לבני גיל זה שתכלול תוכניות לטיולים, הצגות סרטים וסדנאות, במחיר שווה לכל נפש ובתכנים שיעניינו וישלבו הנאה ולימוד גם יחד.

ספורט – תיבנה תוכנית ייעודית לספורט בתחומים שונים, בדגש על פעילות שתתבצע ביישובים עצמם. הפעילות הגופנית חשובה ביותר היות והיא יכולה להאט חלק מתהליכי הניוון שמתחילים כבר בעשורים הקודמים לגיל הפרישה.

התנדבות – הנתינה כשלעצמה משדרת את חיוניותו של הנותן ומעבר לרווח המתקבל מהנתינה עצמה, זוכה המתנדב לתגמול בהעלאת הערך העצמי שלו בעיני עצמו ובעיני הסביבה. כדי להגיע לכמות מירבית של מתנדבים תוכן תוכנית של יועצים שידעו לכוון ולהתאם לכל מבקש, התנדבות העונה ליכולותיו ורצונותיו.

לימודים והכשרה – זהו הגיל המתאים להפעיל את המוח ולהשאיר אותו פתוח לרעיונות חדשים. מעבר לפן הבריאותי שבלימוד, קיימים בונוסים נוספים, כגון הגדלת מעגל החברים והתמחות בתחומי עניין חדשים אליהם לא נחשפנו. גם כאן נדרשת הכוונה והפניה מוסדרת של אנשי מקצוע שתספק המועצה.